Menüü

Teated

Täiendavad piirangud COVID-19 tõkestamiseks

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele on alates 26.augustist spordikeskusesse sportima lubatud kõik isikud, kes on koroonaviiruse läbipõdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud (negatiivne PCR test kehtivusega kuni 72h või Covid antikeha test kehtivusega kuni 48h, mis on väljastatud pädeva tervishoiuteenuse osutaja poolt). Tõendi võib esitada nii digitaalsest nutiseadme ekraanil kui paberile prindituna.

Tõendit ei pea esitama kuni 18 aastased isikud.

Isikusamasuse kontrollimiseks võib administraator paluda isikut tõendava dokumendi näitamist.

Valitsuse korralduse terviktekst muudatustega on leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/323082021001

Koroonainfo telefon 1247