Menüü

Eesmärk ja ülesanded

Sihtasutuse eesmärgid on: 

 • Võru Spordikeskuse rajamine ja haldamine;
 • noortespordi, tervisespordi ja tippspordi arendamiseks vajalike tingimuste loomine;
 • sihtasutuse omandisse antud hoonete, rajatiste, inventari ning territooriumide efektiivne majandamine ning selleks eraldatud sihtotstarbeliste finantseeringute vahendamine;
 • sihtasutuse omandis oleva vara kasutamise võimaldamine koolide kehalise kasvatuse tundide ja klubiliste treeningute läbiviimiseks.

Sihtasutuse ülesanded oma eesmärgi saavutamiseks on:

 • tema halduses olevate hoonete ja rajatiste baasil uute sportimistingimuste loomine;
 • temale kuuluvate ruumide, platside ja väljakute jm. vara väljarentimine;
 • spordi, kultuuri jm. teenuste osutamine;
 • spordi- ja kultuuriürituste korraldamine;
 • kehakultuuri ja tervislike eluviiside propageerimine;
 • spordirajatiste materiaalse baasi parandamine;
 • majandustegevuse arendamine, mille ülesandeks on materiaalsete vahendite hankimine sihtasutuse eesmärkide täitmiseks;
 • sihtotstarbeliste toetuste ja eraldiste hankimine sihtasutusele ja sihtasutusega seotud projektidele;
 • sihtasutuse ja äriettevõtete, kohalike omavalitsuste, erinevate organisatsioonide ning eraisikute koostööle kaasaaitamine oma eesmärkide saavutamiseks;
 • toetusena saadud raha ja vara majanduslikult otstarbekas paigutamine, arvestades sihtasutuse eesmärke.