Menüü

Kodukord

:

Võru Spordikeskuse kodukord

1.1. Spordikeskuses viibides on külastajad kohustatud desinfitseerima treeningvahendid, sealhulgas jõusaali masinad, matid, hantlid ja muud väikevahendid, enne ja pärast kasutamist.  
1.2. Spordikeskuses võib harjutada ainult puhastes, kinnistes ja mittemäärivates sportlikes vahetusjalanõudes
1.3. Treenerid ja kohtunikud võivad viibida siseareenil ainult vahetusjalatsites.
1.4. Võistluste ajal võivad pealtvaatajad viibida tribüünil või pallimängusaalis porivaibaga kaetud aladel.

​1.5. Klientide kaasavõetud lapsed peavad spordikeskuses viibima täiskasvanu järelevalve all ja vastutusel ning mitte häirima oma tegevusega teisi treenijaid või rikkuma spordikeskuse inventari.
1.6. Staadionile, areenile, mänguväljakutele ja abiruumidesse palume mitte tuua toitu, klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.
1.7. Spordikeskuses on keelatud suitsetamine, alkoholi või narkootiliste ainete tarbimine,alkohoolses või narkootilises joobes viibimine.
1.8. Saunas ja riietusruumis on on keelatud raseerimine, juuste värvimine ning kõik muud kehaprotseduuridmee, kehasoolade jms. Leili võib visata ainult puhta kraaniveega. 
1.9. Valveta jäetud isiklike esemete eest Spordikeskus ei vastuta. Oma vara hoidmiseks soovitame kasutada tasuta turvakappe fuajees ja kergejõustikuareenil.
1.10. Spordikeskusse sisenedes palume registreerida vastuvõtuletis sissepääsukaart või osta pilet sporditeenuste kasutamiseks. Klienditeenindaja käest saate informatsiooni spordikeskuses toimuva kohta, pileti ja vajalikud võtmed.
1.11. Enne väljumist tagastada saadud võtmed klienditeenindajale.
1.12. Rulad, jalg- ja tõukerattad palume klientidel jätta selleks ettenähtud hoidlasse.

1.13. Klientidel mitte külastada spordikeskust, kui esineb haigusnähte.

2. STAADION
2.1. Staadioni võivad kasutada treeningrühmad ja üksikisikud tasudes selle eest kehtiva hinnakirja alusel.
2.2. Treeningrühma liikmed pääsevad spordikeskusesse koos treeneriga 15 min. enne treeningu algust.
2.3. Treeningrühma treeningu lõpetab treener vastavalt tunniplaanile. Treener vastutab selle eest, et tema õpilased vabastaksid staadioni ja olmeruumid õigeaegselt.
2.4. Vajaliku inventari saab laenutada spordikeskuse töötajatelt treener, kes vastutab ka vahendite tagastamise ja heaperemeheliku kasutamise eest.

2.5. Treeningu läbiviimiseks kasutatakse treeninginventari. Võistlusinventari kasutamine treeningtunnis ei ole lubatud.
2.6. Inventar on täielikult kasutaja ja laenutaja vastutusel, lõhkumisel laieneb kasutajale materiaalne vastutus. Rikutud või lõhutud inventarist tuleb teatada koheselt treenerile/õpetajale või spordikeskuse esindajale.
2.7. Spordikeskusesse kaasa võetud isikliku spordiinventari eest vastutab omanik.
2.8.  Kõik treeningpaigad tuleb pärast treeningu lõpetamist korda seada.
2.9.  Soojendusharjutusi võib teha selleks ettenähtud kohtades.
2.10. Naelkingade jalgapanek toimub ainult staadionil olles.
2.11. Naelkingade naelte lubatud max. pikkuseks on kuni 6mm.
2.12. Naelkingadega tribüünil ja olmeruumides viibimine on keelatud!
2.13. Tervisesportlastel palume jälgida, et oma tegevusega ei häiritaks treeningrühmade tööd.

3. KERGEJÕUSTIKUAREEN
3.1. Kergejõustikuareeni võivad kasutada treeningrühmad ja üksikisikud tasudes selle eest kehtiva hinnakirja alusel.
3.2. Treeningrühma liikmed pääsevad spordikeskusesse koos treeneriga 15 min. enne treeningu algust.
3.3. Treeningrühma treeningu lõpetab treener vastavalt tunniplaanile. Treener vastutab selle eest, et tema õpilased vabastaksid areeni ja olmeruumid õigeaegselt.
3.4. Vajaliku inventari saab laenutada spordikeskuse töötajatelt treener, kes vastutab ka vahendite tagastamise ja heaperemeheliku kasutamise eest.

3.5. Treeningu läbiviimiseks kasutatakse treeninginventari. Võistlusinventari kasutamine treeningtunnis ei ole lubatud.
3.6. Inventar on täielikult kasutaja ja laenutaja vastutusel, lõhkumisel laieneb kasutajale materiaalne vastutus.

3.7. Palli mängimine  kergejõustikuareenil (v.a. tenniseväljaku võrgu sees) on keelatud.
3.8. Kõik areeni sektorid tuleb pärast treeningu lõpetamist korda seada.
3.9. Soojendusjooksu võib teha väljaspool ovaali.  Areeni sisemine jooksurada on kiirrada, mida kasutatakse ainult aja peale jooksmiseks.
3.10. Soojendusharjutusi võib teha selleks ettenähtud kohtades.
3.11. Naelkingade jalgapanek toimub ainult areenil olles.
3.12. Naelkingade naelte lubatud max. pikkuseks on kuni 6mm.
3.13. Naelkingadega tribüünil, olmeruumides, kuulitõukesektoris, pallisaalis, judo saalis ja jõusaalis viibimine on keelatud!

3.14. Jõuseadmete vahele jooksma või mängima tulnud lapsed palume saata oma treeningupaika tagasi või oma vanemate juurde.
3.15. Tervisesportlastel palume jälgida, et oma tegevusega ei häiritaks treeningrühmade tööd.

4. MÄNGUVÄLJAKUD JA JUDO SAAL
4.1. Mänguväljakuid ja judosaali kasutatakse tunniplaani alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.

4.2.Treeningrühma liikmed pääsevad spordikeskusesse koos treeneriga 15 min. enne treeningu algust.

4.3. Mänguväljakutel võib harjutada ainult puhastes, mittemäärivate taldadega sportlikes vahetusjalanõudes.

4.4. Judosaali tatamil võib viibida vaid vastavate vahetusjalanõudega, sokkides või paljajalu.

4.5. Palli mängimine judosaalis on rangelt keelatud.

 5. JÕUSAAL                                                                                                                           
5.1 Jõusaali võivad kasutada treeningrühmad ja üksikisikud tasudes selle eest kehtiva hinnakirja alusel.
5.2. Jõusaali kasutajal on õigus kasutada ka kergejõustikuareeni.
5.3. Pärast treeningut paigaldada kõik jõusaali vahendid tagasi selleks ettenähtud kohtadele.
5.4. Alla
14 a. lapsi jõusaali ei lubata ilma treeneri või lapsevanemata, kes vastutavad nende ohutuse eest.
5.5. Kasutama jõusaalis isiklikku treeningrätikut ja treeningmatti.

6. ÜRITUSED
6.1. Ürituste läbiviimiseks sõlmib ürituse korraldaja ja SA Võru Spordikeskus kahepoolse kirjaliku kokkuleppe hinna, aja ning ruumide kasutamise kohta.
6.2. Ürituse korraldaja vastutab korra ja tekkinud materiaalse kahju eest.

Võru Spordikeskuse kasutamise eeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks kõigile külastajatele. Kõigi jooksvalt esilekerkinud küsimustega palume pöörduda spordikeskuse töötajate poole.

 Võru Spordikeskus jätab endale õiguse korduvalt sisekorra eeskirja rikkunud isikuid spordikeskusesse mitte lubada.